DNH SÁCH NGƯỜI CHƠI MAY MẮN MINIGAME "THỬ TÀI TINH MẮT"

12/06/2023

DANH SÁCH NGƯỜI CHƠI MAY MẮN MINIGAME "THỬ TÀI TINH MẮT"

MRO Hoàng Thanh xin công bố danh sách người chơi nhận giải thưởng. 

Các bạn vui lòng xác nhận lại thông tin và nhắn tin về Fanpage để nhận thưởng theo cú pháp:

Tên tài khoản Facebook - SĐT đã điền - Giải thưỏng

⚠️Các bạn vui lòng gửi thông tin về Fanpage trước 15h00 ngày 14.6.2023. Mọi vấn đề phát sinh sau thời gian này sẽ không được giải quyết. 

Chúc các bạn còn lại sẽ may mắn hơn trong những minigame tiếp theo. 

GIẢI

TÊN TÀI KHOẢN

SỐ ĐIỆN THOẠI

SỐ MAY MẮN

Giải Nhất : 200.000 đồng

Tuyetsuong Dinh

0937xxxx12

115

Giải Nhì: 100.000 đồng

Hana Nguyen

0937xxxx96

675

Giải Ba: 50.000 đồng

Doan Nguyen

0368xxxx73

394

Giải Khuyến khích: 20.000 đồng

Lê Đức Quang

0948xxxx50

682

Giải Khuyến khích: 20.000 đồng

Vân Đỗ

0368xxxx80

499

Giải Khuyến khích: 20.000 đồng

Phuong Luong

0877xxxx86

065