Thước đo Pi Tape

Thương hiệu: (Đang cập nhật ...) Loại: (Đang cập nhật ...)

Thước đo Pi Tape chuyên sử dụng để đo đường kính, chu vi, quy tắc tuyến tính, băng Go / No-Go và băng chuyên dụng tùy chỉnh để đo vòng chữ O bên trong đường kính của các bộ phận có thành mềm khác. Ngoài ra thước đo Pi Tape có thể xây dựng các thước đo chính xác với chiều dài và chiều rộng tùy chỉ...

Thước đo Pi Tape chuyên sử dụng để đo đường kính, chu vi, quy tắc tuyến tính, băng Go / No-Go và băng chuyên dụng tùy chỉnh để đo vòng chữ O bên trong đường kính của các bộ phận có thành mềm khác. Ngoài ra thước đo Pi Tape có thể xây dựng các thước đo chính xác với chiều dài và chiều rộng tùy chỉnh để đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

15 - 50 0,03 PM000 PM000SS - PM000WSS DT1SS DL10SS
28 - 200 0,03 PM0 PM0SS PM0EZ PM0WSS DT2SS   CR2
28 - 300 0,03 PM02 PM02SS PM02EZ PM02WSS DT3SS   CR2SP 
50 - 300 0,03 PM03 PM03SS PM03EZ PM03WEZ DT4SS  CR3SP 
100 - 300 0,03 PM1 PM1SS PM1EZ PM1WEZ DT5SS   CR4SP
50 - 600 0,03 PM1SP PM1SPSS PM1SPEZ PM1SPWEZ DT6SS  CR5SP 
300 - 600 0,03 PM2 PM2SS PM2EZ PM2WEZ DT7SS  CR1MM
300 - 900 0,03 PM2SP PM2SPSS PM2SPEZ PM2SPWEZ DT8SS  CR2MM
600 - 900 0,03 PM3 PM3SS PM3EZ PM3WEZ DT9SS  CR3MM
600 - 1200 0,03 PM3SP PM3SPSS PM3SPEZ PM3SPWEZ DT10SS  CR4MM
900 - 1200 0,03 PM4 PM4SS PM4EZ PM4WEZ DL1SS  
1200 - 1500 0,03 PM5 PM5SS PM5EZ PM5WEZ DL2SS   
1500 - 1800 0,03 PM6 PM6SS PM6EZ PM6WEZ DL3SS   
1800 - 2100 0,03 PM7 PM7SS PM7EZ PM7WEZ DL4SS  
2100 - 2400 0,03 PM8 PM8SS PM8EZ PM8WEZ DL5SS  
2400 - 2700 0,03 PM9 PM9SS PM9EZ PM9WEZ DL6SS  
2700 - 3000 0,03 PM10 PM10SS PM10EZ PM10WEZ DL7SS  
3000 - 3300 0,03 PM11 PM11SS PM11EZ PM11WEZ DL8SS  
3300 - 3600 0,03 PM12 PM12SS PM12EZ PM12WEZ DL9SS  
popup

Số lượng:

Tổng tiền: